Statystyki_systemow_rozliczeniowych_KIR.jpg

Podsumowujemy przelewy w 2023 roku. Zobacz najnowsze statystyki rozliczeniowe

Elixir 08/01/2024
Powrót
Page background

W grudniu 2023 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 186,58 mln transakcji o łącznej wartości 755,46  mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,37 mln komunikatów o wartości 31,63 mld euro. Z kolei w Express Elixir rozliczono 38,58 mln transakcji o wartości 20,44 mld zł.

W grudniu 2023 r. w systemie Elixir rozliczono 186,58 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 755,46 mld zł. W tym samym okresie 2022 r. KIR przetworzył 192,15 mln komunikatów, których wartość wyniosła 723,44 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji spadła o 3 proc., natomiast wartość wzrosła o 4 proc. Najwyższą w  tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów przetworzono 11 grudnia – 16,42 mln transakcji o wartości 40,63 mld zł.

Łącznie w 2023 r. system Elixir przetworzył 2,22 mld transakcji na kwotę 8,47 bln zł. Dla porównania, w 2022 r. przetworzono 2,18 mld transakcji, których wartość wyniosła 7,86 bln zł. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 2 proc., a wartość wzrosła o 8 proc.

2023_12_Elixir_wykres.PNG [237.72 KB]

W systemie Euro Elixir w grudniu 2023 r. rozliczono 4,37 mln transakcji o wartości 31,63 mld euro. W grudniu 2022 r. zrealizowano 4,3 mln komunikatów, których wartość wyniosła 33,03 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 1 proc., a wartość spadła o 4 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 28 grudnia – system przetworzył wówczas 262,64 tys. transakcji o łącznej wartości 1,86 mld euro.

Łącznie w 2023 r. system Euro Elixir przetworzył 52,04 mln transakcji na kwotę 354,33 mld euro. Dla porównania, w 2022 r. rozliczono 47,98 mln transakcji, których wartość wyniosła 346,34 mld euro. W ujęciu rocznym liczba transakcji zwiększyła się o 8 proc., a wartość obrotów o 2 proc.

2023_12_Euro Elixir_wykres.PNG [243.10 KB]

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy użytkownikami systemu BLIK) w grudniu 2023 r. rozliczono 38,58 mln transakcji o wartości 20,44 mld zł. W tym samym okresie 2022 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 24,36 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 14,94 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do grudnia 2022 r. zwiększyła się o 58 proc., a wartość wzrosła o 37 proc. Największą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 8 grudnia – przetworzono wówczas 1,84 mln przelewów natychmiastowych o wartości 1,32 mld zł.  

Łącznie w 2023 r. system Express Elixir rozliczył 369,27 mln transakcji na kwotę 202,93 mld zł. W 2022 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 227,56 mln, a ich wartość 147,31 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost odpowiednio o 62 proc. i 38 proc.

2023_12_Express Elixir_wykres.PNG [135.59 KB]