Dzień_Księgowych.jpg

Święto ekspertów finansów - Dzień Księgowych

KIR 07/06/2024
Powrót
Page background

Jak widzimy osoby pracujące w księgowości? Czy postrzegamy je jako towarzyskie i ambitne? Co uznają za najważniejsze w swojej pracy? Jak podchodzą do konieczności ciągłego doskonalenia i nabywania nowych umiejętności? Eksperci, którzy na co dzień wspierają nas w zarządzaniu finansami – służbowymi i prywatnymi, w tę niedzielę będą obchodzić swoje święto – Dzień Księgowych.

Bez względu na specyfikę, skalę czy rozmiar prowadzonego biznesu, niezależnie od rodzaju spraw — firmowych czy związanych z budżetem domowym, wielu z nas nie wyobraża sobie przejścia przez gąszcz przepisów i niuansów prawno-podatkowych bez profesjonalnego wsparcia. Tu z ekspercką pomocą przychodzą księgowe i księgowi. Ich praca wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów i umiejętności analitycznych, ale także precyzji i uważności. To bohaterowie drugiego planu, którzy wpływają na efektywne zarządzanie płynnością i polityką finansową firmy. Dzięki ich wiedzy nie tylko możemy sprawnie się rozliczać z fiskusem i efektywnie zarządzać środkami, ale też mamy poczucie bezpieczeństwa w aspekcie zgodności z szybko zmieniającymi się regulacjami. W niedzielę 9 czerwca właśnie oni obchodzą swoje święto – Dzień Księgowych.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie KIR przez IQS w czerwcu 2024 r.[1], na ogólnopolskiej grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, za najważniejsze cechy dobrych księgowych uznajemy dokładność i rzetelność (odpowiednio 84% i 79%). Mniej niż co drugi z ankietowanych (42%) wskazał  na komunikatywność, choć sami księgowi widzą ten aspekt nieco inaczej: prawie 55%[2] z nich uważa siebie za osoby towarzyskie. W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze wyzwania stojące przed księgowymi, respondenci badania IQS wskazali nadążanie za zmieniającymi się przepisami prawa (85%). Natomiast w perspektywie większości księgowych za kluczową jest uznawana konieczność ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności, co wskazuje dwóch na trzech respondentów[3].

Inne wyzwania dla księgowych, jakie identyfikowali respondenci czerwcowego badania IQS to rosnące oczekiwania klientów oraz presja czasowa (odpowiednio 59% i 48%). Automatyzację i digitalizację Polki i Polacy uznali za mniejsze wyzwanie w księgowości (35% wskazań) – co może być wyrazem ciągłego zapotrzebowania na bezpośredni międzyludzki charakter tych usług, a jednocześnie może też oznaczać wysoką ocenę stopnia aktualnego przystosowania branży księgowej do wymagań cyfrowej gospodarki.

Księgowi to jedna z bardziej ucyfryzowanych grup zawodowych. Konsekwentnie i od lat przenoszą w swojej działalności usługi i procesy księgowe z „papieru” do świata cyfrowego. Są w awangardzie klientów korzystających z usług zaufania, takich jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy e-pieczęć. Doskonale znają narzędzia, bez których cyfrowy obieg dokumentów oraz bezpieczna i odpowiedzialna digitalizacja procesów biznesowych i finansowych nie byłaby możliwa – mówi Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

Dzięki fachowym księgowym przedsiębiorstwa mogą efektywnie planować budżety, minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Rolą księgowego jest nie tylko zapewnienie organizacji sprawnego funkcjonowania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

- Warto zauważyć, że nasze dzisiejsze wyzwania stają się coraz bardziej złożone. Postępująca cyfryzacja wiąże się też ze wzrostem wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji, wymienianych w cyfrowym obiegu. Dlatego jako księgowi wybieramy nowoczesne narzędzia autoryzacji i potwierdzania autentyczności dokumentów — mówi Agnieszka Gajak-Skwira, Główna Księgowa w KIR. - W czasach, kiedy przepisy podatkowe i finansowe zmieniają się szybko i są coraz bardziej skomplikowane, a funkcjonowanie online wymaga nowych umiejętności, świadomy księgowy staje się strategicznym partnerem dla biznesu – dodaje Agnieszka Gajak-Skwira.

Swoich księgowych obdarzamy wyjątkowym zaufaniem, a jeśli w dniu ich święta chcemy ich pracę dodatkowo docenić odpowiednio dobranym upominkiem, to Global Webindex 2024 podpowiada, co oni sami wskazali jako swoje najczęstsze zainteresowania. Zapewne dojdziemy do wniosku, że w swoich preferencjach księgowi są po prostu tacy jak my: lubią książki, muzykę, jedzenie i podróże.

[1] Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS dla KIR w dniach 29.05-01.06.2024 r. dla próby ogólnopolskiej w wieku: 18-64, N=500.

[2] Za Global Webindex 2024

[3] Za Global Webindex 2024