poland business run kir nft token medale.png

Szczytny cel, wielkie emocje i medale NFT

KIR 07/09/2023
Powrót
Page background

Uczestnicy biegu charytatywnego Poland Business Run, po raz pierwszy w historii tego wydarzenia, otrzymali medale w formie tokenów NFT. Emisja tokenów jest wynikiem współpracy KIR i Fundacji Poland Business Run.

Medal w formie NFT zawiera niepowtarzalne informacje o uczestniku imprezy, jak numer startowy i czas ukończenia biegu, zapisany w Krajowej Sieci Blockchain KIR. Token NFT (ang. non-fungible token, czyli token niewymienialny) to cyfrowy certyfikat własności z zapisem indywidualnych danych. Wykorzystanie technologii blockchain gwarantuje jego unikalność, autentyczność i bezpieczeństwo.

Bieg Poland Business Run to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Poland Business Run. W tegorocznym wyzwaniu wzięło udział ponad 36 tys. uczestników z firm i korporacji. Ta szeroko zakrojona impreza charytatywna ma na celu zwiększenie wrażliwości społecznej w stosunku do osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz uzyskanie wsparcia ze strony uczestników i sponsorów. Podczas tegorocznej edycji PBR, która odbyła się w minioną niedzielę - 3 września - na krakowskich Błoniach oraz online - w ramach wirtualnego biegu, rywalizowało łącznie 36,4 tys. biegaczy. W klasycznej sztafecie 5 x 4 km wzięły udział 5-osobowe zespoły, złożone z pracowników czołowych firm i korporacji z całej Polski, w tym dwa zespoły reprezentujące KIR. Ekipa KIR po raz piąty została Liderem Pomagania, zbierając najwięcej środków w ramach akcji Pomagam Bardziej.

Współpraca KIR z Fundacją Poland Business Run w zakresie emisji tokenów NFT jest projektem bezprecedensowym na skalę ogólnopolską. Jesteśmy dumni, że możemy włączyć się w pomaganie na wszystkie możliwe sposoby: jako sponsor, kibic, uczestnik, ale również partner technologiczny. Z satysfakcją obserwujemy, że informacje o medalach NFT emitowanych na okoliczność tegorocznego biegu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem – mówi Wojciech Pantkowski, wiceprezes Zarządu KIR. – Chcielibyśmy, aby nasza współpraca z Fundacją PBR w zakresie tokenizacji, stała się impulsem dla rozwoju nowych obszarów biznesu i uruchomienia innych inicjatyw, pozwalających na połączenie konkretnych wyzwań z technologią przyszłości, dodaje Wojciech Pantkowski.

KIR jest liderem działań wykorzystujących technologię blockchain, świadcząc usługi dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki, w zgodności z wymaganiami krajowymi i unijnymi w zakresie przechowywania zasobów cyfrowych. Medale NFT są umieszczone przez KIR na własnej platformie w prywatnej sieć blockchain (permissioned network). Sieć blockchain gwarantuje nieodwracalność transakcji, prywatność danych i pełną zgodność z regulacjami krajowymi i unijnymi.