Baner_Kategorie_Centrum wymiany informacji_desktop.jpg

Centrum wymiany informacji

Transfer danych

Powrót
Page background
Page background

Sprawna wymiana informacji stoi u podstaw nowoczesnej, bezpiecznej bankowości. Wraz z rozwojem transformacji cyfrowej, rośnie także cyberprzestępczość i nieuczciwe praktyki gospodarcze. Kluczowe dla cyberbezpieczeństwa stają się technologicznie zaawansowane systemy ułatwiające gromadzenie i międzysektorową wymianę scentralizowanych danych o podejrzanych operacjach finansowych. W KIR wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, udostępniając narzędzia, które pozwalają na przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy. Rozwiązania takie jak, Ognivo czy Sektorowe Centrum Usług SCU-AML, wykorzystując zaawansowane technologie pozwalają na dokonywanie analiz w szybki i systemowy sposób. Dzięki temu cały sektor uzyskuje lepszą ochronę, a na poziomie indywidualnego banku możliwa jest znacząca redukcja kosztów, ponoszonych na spełnianie obowiązków ustawowych w zakresie wykrywania nielegalnych transakcji przez banki czy organy finansowe. 

Centrum_wymiany_informacji_kategoria.jpg

Ognivo

To system umożliwiający sprawną i bezpieczną komunikację online pomiędzy bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, tzn. sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Wymiana informacji za pośrednictwem Ognivo, pozbawiona jest wielu formalności, które były niezbędnym elementem papierowego obiegu dokumentów. Wyeliminowanie tradycyjnej korespondencji to optymalizacja procesów, a także ukłon w stronę ekologii.

Ognivo_Centrum wymiany informacji.jpg

Centralna informacja

Centralna informacja umożliwia osobom fizycznym oraz podmiotom uprawnionym, wskazanym w Prawie bankowym, uzyskanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Są to między innymi informacje o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
Świadczymy tę usługę bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Korzystanie z tego narzędzia jest dla banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Wybrane_dla_Ciebie_KLIENT_Centralna informacja_desktop.jpg

Przenoszenie rachunków

To jeden z modułów systemu Ognivo do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych. Pozwala terminowo, sprawnie i bezpiecznie przenosić rachunki klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Przeniesienie rachunku to przekazanie, z upoważnienia klienta, przez dotychczasowy bank do nowego banku informacji o wszystkich lub niektórych usługach płatniczych w ramach rachunku albo jakiegokolwiek dodatniego salda, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku prowadzonego dla klienta przez bank przekazujący. 

Przenoszenie_rachunkow_Centrum_wymiany_informacji.jpg

Sektorowe Centrum Usług AML

Sektorowe Centrum Usług AML to partnerskie przedsięwzięcie KIR i Związku Banków Polskich, mające na celu udostępnienie katalogu usług wspierających w bankach procesy AML/CFT – w tym głównie KYC i CDD w oparciu o sektorowe współdzielenie danych.
Ideą sektorowej wymiany danych jest wzmocnienie odporności całego sektora bankowego i ochrona przed wykorzystywaniem go do celów przestępczych. Rozwój wachlarza usług świadczonych przez SCU AML będzie dla sektora bankowego realnym wsparciem w obszarze standaryzacji istotnych działań w ramach AML/CFT. W przyszłości, po wdrożeniu podstawowego zakresu usług, zostaną ustalone ramy docelowego formatu SCU AML, czyli świadczenia usług w modelu outsourcingu.

SCU_AML2_R_D.jpg

SDS

SDS jest wspólnym przedsięwzięciem KIR i Związku Polskiego Leasingu. Firmy wypracowały standard komunikacji cyfrowej w procesach związanych z zakupem przedmiotu leasingu.

SDS przeznaczony jest do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy finansującymi leasing a sprzedającymi pojazd dealerami. SDS ma za zadanie uprościć i zautomatyzować proces zakupu pojazdu lub innego przedmiotu leasingu oraz przyspieszyć jego dostarczenie docelowemu odbiorcy.

SDS_cyfryzacja procesow.jpg

Wybierz sektor, żebyśmy mogli lepiej dopasować ofertę