Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Usługi SWIFT

Logo Usługi Swift

Postaw na jeden uniwersalny sposób komunikacji ze wszystkimi bankami na świecie – pozbądź się wielu interfejsów bankowości elektronicznej i zastąp je jednym – SWIFTNet.

Zostań użytkownikiem bezpiecznej, globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia dostęp do całego wachlarza usług finansowych. Bazująca na idei „jednego okna” platforma SWIFTNet zapewnia automatyzację i zaawansowane zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw.

SWIFTNet to możliwość wymiany informacji biznesowych z ponad 11 tys. banków i innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstwami na całym świecie, bez przerwy – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. SWIFTNet to również najwyższy poziom zabezpieczeń gwarantujący integralność, autentyczność i niezaprzeczalność realizowanych transakcji. Chcesz mieć dostęp do SWIFTNet? Zrób to za naszym pośrednictwem.

KIR, jako jedyne SWIFT Service Bureau w Polsce, oferuje dostęp do platformy SWIFTNet.  Dzięki nam możesz mieć dostęp do SWIFTNet „od ręki”, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych, długotrwałych i kosztownych projektów wdrożeniowych IT.

Proponujemy dostęp do sieci SWIFTNet za pośrednictwem naszej infrastruktury teleinformatycznej, z której już od lat korzysta wielu klientów. Dla nich SWIFT Service Bureau stało się efektywnym, zarówno czasowo jak i kosztowo, sposobem na wymianę informacji za pośrednictwem SWIFTNet. 

SWIFT Service Bureau to dla firm uniwersalny i wygodny sposób komunikacji finansowej ze wszystkimi partnerami biznesowymi w kraju i za granicą

Migracja z wielu platform, standardów i protokołów do jednolitej platformy SWIFTNet:

Migracja z wielu platform jednolitej SWIFTNet:

KIR jako SWIFT Service Bureau oferuje również usługi konwersji, które mają zastosowanie, gdy aplikacja back-office klienta nie wspiera formatów SWIFT – MT/MX lub wspiera je tylko częściowo. Umożliwiają one transformację pomiędzy formatami nieswiftowymi (ang. proprietary format) i swiftowymi (MT, MX), a także wzbogacanie zawartości komunikatów.

KIR jako jedyny w Polsce pełni funkcję SWIFT Service Bureau, czyli pośrednika technicznego – dostawcy łączności z siecią SWIFTNet.

SWIFTNet to dla firm uniwersalny i wygodny sposób komunikacji finansowej ze wszystkimi bankami w kraju i za granicą.

Poznaj korzyści wynikające ze współpracy z KIR:

 • tańszy dostęp do sieci SWIFTNet – nakłady i koszty związane z infrastrukturą dostępową do sieci SWIFTNet są współdzielone (wielu klientów korzysta z tych samych łączy),
 • bezpieczeństwo i niezawodność – dzięki infrastrukturze dostępowej składającej się z ośrodka podstawowego i zapasowego oraz zdublowanych łączy telekomunikacyjnych, KIR zapewnia niezawodność i pełne bezpieczeństwo podłączenia do sieci SWIFTNet,
 • błyskawiczne wdrożenie – proces uruchomienia dostępu do sieci SWIFTNet jest realizowany przez doświadczonych ekspertów KIR,
 • wsparcie techniczne – za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oraz bieżące wsparcie operacyjne odpowiada KIR co sprawia, że firma może skoncentrować się na podstawowej działalności biznesowej,
 • jakość i niezawodność usług – dzięki temu, że usługi SWIFT Service Bureau są oferowane przez KIR, wieloletniego dostawcę usług rozliczeniowych i instytucję zaufania publicznego, klient może być pewien najwyższej jakości i niezawodności usług. Ponadto KIR jako SWIFT Service Bureau podlega audytowi SWIFT w ramach programu Shared Infrastructure Programme w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa udostępnianej klientom infrastruktury,
 • dostęp do pełnego wachlarza usług finansowych – spełniająca standardy jakościowe i techniczne SWIFT infrastruktura KIR umożliwia korzystanie ze wszystkich usług finansowych i biznesowych dostępnych w sieci SWIFTNet.

W ramach współpracy z KIR firmy mogą mieć dostęp do różnych usług finansowych dostarczanych przez SWIFT:

Zarządzanie gotówką i płynnością

Klienci korporacyjni, posługujący się w sieci SWIFTNet BIC (Business Identifier Code) zwanym potocznie "kodem SWIFT", mają dostęp do informacji o transakcjach i o stanie gotówki ze wszystkich banków, w których posiadają rachunki, za pośrednictwem jednej platformy.

 • Wykorzystywane przez SWIFT globalne standardy finansowe pozwalają na automatyzację procesów (STP - straight-through-processing) w aplikacjach biznesowych klienta i usprawniają komunikację klient korporacyjny - bank.
 • Informacje o stanie gotówki mogą być dostępne na bieżąco, co umożliwia lepsze zarządzanie płynnością.
 • Aby usprawnić scentralizowane przetwarzanie i transmisję płatności, SWIFT oferuje swoim klientom bezpieczne przesyłanie plików (usługa SWIFTNet FileAct), które przy uruchomieniu dodatkowo Payment factory, umożliwia korporacjom centralizację i automatyzację wszystkich płatności i należności, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Komunikaty SWIFT obsługują także m.in.: transakcje rynku pieniężnego, potwierdzania realizacji transakcji dewizowych po kursie dnia, opcje walutowe, kontrakty terminowe na stopę procentową oraz swapy kapitałowe.

 • SWIFT oferuje scentralizowane potwierdzanie i umożliwia obsługę wyjątków w czasie rzeczywistym, co pozwala na wydatne zmniejszenie ryzyka operacyjnego.
 • Poprzez automatyzacje pełnego cyklu związanego z transakcją handlową, od potwierdzenia jej zawarcia do rozliczenia, SWIFT redukuje dodatkowo ryzyko operacyjne.

Jednolita platforma dostępowa z pakietem usług dodatkowych

SWIFT umożliwia firmom korzystanie z wachlarza rozwiązań biznesowych, takich jak obsługa wyjątków i reklamacji, obsługa transakcji handlowych oraz związanych z rynkiem papierów wartościowych.