Baner_Kategorie_Identyfikacja i e-podpis_desktop.jpg

Identyfikacja i e-podpis

Kompleksowe usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej

Powrót
Page background
Page background

Zawieranie umów, formalna korespondencja, korzystanie z usług publicznych i komercyjnych są nieodłącznym elementem każdej sfery naszego życia. W konsekwencji zmian technologicznych i zmian preferencji społecznych procesy te podlegają postępującej cyfryzacji. Dynamiczna transformacja cyfrowa wymaga m.in. rzetelnej weryfikacji danych osobowych, czy skutecznej blokady cyberzagrożeń. Szczególnie bezpieczne i wygodne potwierdzanie tożsamości jest kwestią kluczową dla dalszego rozwoju usług cyfrowych – zarówno w sferze administracji publicznej, jak i komercyjnej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem tego procesu i zaufanym dostawcą elektronicznych usług zaufania, identyfikacji elektronicznej i bezpiecznej wymiany informacji. Dzięki integracji narzędzi takich jak mSzafir, mojeID i Trwały Nośnik z procesami biznesowymi, pomagamy naszym klientom skutecznie przeprowadzać transformacje technologiczne, redukować koszty i podnosić jakość świadczonych usług.

Chcesz wiedzieć, jak to robimy? Sprawdź naszą ofertę i dostosuj ją do własnych potrzeb.

Identyfikacja i e-podpis_kategoria.jpg

mSzafir

Mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny jest cyfrowym odpowiednikiem podpisu odręcznego. mSzafir jest w pełni cyfrową usługą, która nie wymaga od użytkownika instalowania lub konfigurowania dodatkowego oprogramowania. Jest dostępny w dwóch wariantach, w zależności od indywidualnych potrzeb i planowanej częstotliwości użytkowania przez klientów, jednorazowej (do podpisania pojedynczego dokumentu) lub z długim terminem ważności na rok lub dwa lata (do podpisywania wielu dokumentów). Do każdego podpisu dołączony jest znacznik czasu, zapewniający podpisanemu dokumentowi długotrwałą wartość dowodową.

Produkt_w_skrocie_KLIENT_mSzafir_desktop.png

Szafir

Kwalifikowany podpis elektroniczny nadaje e-dokumentom taką samą moc prawną, jaką mają ich papierowe odpowiedniki podpisane odręcznie. Aplikacja Szafir, wchodząca w skład zestawu wraz z certyfikatem, czytnikiem i kartą, umożliwia również szyfrowanie i znakowanie czasem dokumentów elektronicznych. Szafir pozwala na szybkie podpisywanie wielu dokumentów jednocześnie. Podpis elektroniczny Szafir gwarantuje niezaprzeczalne potwierdzenie tożsamości (jest równoważny własnoręcznemu), integralność danych przesyłanych drogą elektroniczną (podpisana informacja jest chroniona przed zmianami), unikatowość i bezpieczeństwo podpisu (każdy podpis jest niepowtarzalny), znakowanie czasem (potwierdzenie istnienia dokumentu w danej chwili poprzez
nadanie mu tzw. daty pewnej).

Szafir_cyfryzacja.jpg

mojeID

mojeID umożliwia zdalny dostęp do usług oferowanych i dostarczanych przez firmy komercyjne z różnych sektorów gospodarki, takich jak: ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi finansowe, ochrona zdrowia, energetyka, rynek nieruchomości czy gry losowe. Dzięki integracji mojeID z tzw. węzłem krajowym (Login.gov.pl) usługa pozwala również na załatwienie wielu spraw administracyjnych dostępnych online przez urzędy i serwisy administracji publicznej – od złożenia wymaganych wniosków i deklaracji do urzędów, po np. uzyskanie odpisu aktów z urzędu stanu cywilnego.
mojeID to sposób weryfikacji tożsamości online zgodny z obowiązującymi regulacjami w zakresie identyfikacji elektronicznej.

Produkt_w_skrocie_FIRMY_mojeID_desktop.jpg

Trwały Nośnik

Trwały Nośnik 2.0. wykorzystujący technologię blockchain i macierz WORM w chmurze, powstał w reakcji na zapotrzebowanie sektora bankowego (regulacje prawa polskiego i unijnego oraz orzecznictwo sądowe). Umożliwia łatwy dostęp do elektronicznych dokumentów opublikowanych przez dowolną organizację, z gwarancją ich autentyczności. Poprzez dedykowany portal zapewniamy jeden punkt dostępu, zarówno w okresie trwania relacji użytkownika z daną instytucją, jak i po jej zakończeniu. W trwałym nośniku połączyliśmy technologię blockchain, chmurę obliczeniową oraz macierz WORM (write once, read many). Dzięki temu powstała usługa, która pozwala na szybką i bezpieczną dystrybucję dokumentów online. Możliwe jest także wysyłanie zarówno treści publicznych (np. regulaminów usług), jak i prywatnych (np. umowy prowadzenia rachunku).

Produkt_w_skrocie_FIRMY_Trwaly nosnik_desktop.jpg

Wybierz sektor, żebyśmy mogli lepiej dopasować ofertę