Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Trwały nośnik

Chcesz mieć pewność, że tabela opłat i prowizji czy regulamin podmiotu, z którym zawarłeś umowę, nie uległy zmianom bez twojej wiedzy? Chcesz mieć dostęp do swoich dokumentów również po zakończeniu umowy? Dzięki trwałemu nośnikowi zawsze możesz zweryfikować, czy twoje  dokumenty nie zostały zmienione. Dzięki naszej usłudze trwały nośnik zrobisz to zdalnie w kilku prostych krokach.

Rozwiązanie KIR gwarantuje, że wystawca dokumentu, np. cennika usług, udostępnia  go zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a sam dokument nie ulegnie zmianom bez twojej wiedzy. W  dowolnym momencie masz dostęp do niezmienionej, pierwotnej wersji. Zawsze też możesz zweryfikować, czy dokumenty umieszczone na stronie internetowej lub w bankowości elektronicznej zachowały swoje pierwotne brzmienie.

 

Dlaczego jest to ważne?

Trwały nośnik gwarantuje, że dokument istniał w danym kształcie w określonym czasie i nie był zmieniony. Wykorzystana technologia uniemożliwia wprowadzanie niezauważalnych zmian w dokumencie i zapewnia, że zawsze możesz zobaczyć jego historię. Narzędzie KIR spełnia wszystkie wymogi prawne i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Dokument jest podpisany pieczęcią elektroniczną i znakowany czasem. To sprawia, że jest on umocowany prawnie i klient może posługiwać się nim w kontaktach z innymi organami, np. w sądzie. Niezmienność dokumentu możesz sprawdzić w każdym momencie na naszej stronie internetowej.