Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Trwały nośnik

Chcesz mieć pewność, że tabela opłat i prowizji czy regulamin podmiotu, z którym zawarłeś umowę, nie uległy zmianom bez Twojej wiedzy? Zależy Ci na dostępie do takich dokumentów również po zakończeniu umowy? Dzięki trwałemu nośnikowi w dowolnym momencie możesz zweryfikować, czy te dokumenty nie zostały zmienione w czasie. Możesz to zrobić zdalnie w kilku prostych krokach dzięki usłudze trwały nośnik w KIR.

Rozwiązanie KIR gwarantuje, że wystawca dokumentu, np. cennika usług, udostępnił Ci go zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a sam dokument nie ulegnie zmianom i w dowolnym momencie masz dostęp do jego niezmienionej, pierwotnej wersji. Zawsze też możesz zweryfikować, czy dokumenty umieszczone na stronie internetowej lub w bankowości elektronicznej zachowały swoje pierwotne brzmienie.

 

Dlaczego jest to ważne?

Dzięki temu klient instytucji ma pewność, że dany dokument istniał w takim kształcie w określonym czasie i nie dokonano w nim żadnych modyfikacji. Wykorzystana technologia uniemożliwia dokonywanie zmian w dokumencie i zawsze możesz wyświetlić jego historię. Proces weryfikacji niezmienności dokumentu w KIR jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na link przesłany przez nadawcę (np. bank), który odsyła do strony internetowej www.kir.pl. Następnie przeciągnąć dokument z ekranu na stronę i sprawdzić jego zgodność z wymogami odnośnie trwałego nośnika. Nie ma potrzeby logowania się do systemu. Cały proces trwa zaledwie kilka chwil. Z narzędzia można skorzystać zarówno wtedy, gdy jesteśmy klientem danej instytucji, jak również już po zakończeniu współpracy z nią. Narzędzie KIR spełnia wszystkie wymogi prawne i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Dokument jest podpisany pieczęcią elektroniczną i znakowany czasem. To sprawia, że jest on umocowany prawnie i klient może posługiwać się nim w kontaktach z innymi organami, np. w sądzie.