Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Zgłaszanie reklamacji

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów KIR.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są przez KIR ze szczególną starannością i naciskiem na dokładną analizę zgłoszonej sprawy oraz udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie.

 1. Reklamacje można składać:

 • elektronicznie – przesyłając reklamacje mailowo na adres lub poprzez formularz kontaktowy
 • telefonicznie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00

- 22 545-55-55 - dzwoniąc z telefonów komórkowych i stacjonarnych

- 801-500-207 - dzwoniąc z telefonów stacjonarnych.

 1. Reklamacja powinna zawierać informacje niezbędne do jej rozpatrzenia:
 • dane identyfikacyjne Klienta – imię, nazwisko, PESEL subskrybenta (jeżeli sprawa dotyczy certyfikatu kwalifikowanego/niekwalifikowanego) oraz NIP firmy
 • szczegółowy opis reklamacji – usługa, której dotyczy zgłoszenie, komunikaty pojawiających się błędów, okoliczności uzasadniające reklamację
  KIR może zwrócić się do Klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, niezbędnych do analizy zgłoszonej reklamacji.
 1. Czas odpowiedzi na reklamacje:
 • KIR rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych sytuacjach, jeśli dotrzymanie wskazanego wyżej terminu nie jest możliwe, KIR informuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient otrzyma informację o jej wyniku w formie, w jakiej została ona złożona przez Klienta, na adres zgodny z ostatnimi danymi Klienta posiadanymi przez KIR lub na adres uzgodniony z Klientem.

Wszystkie zgłaszane opinie oraz reklamacje są dla nas bardzo ważne i stanowią istotne źródło informacji o Państwa oczekiwaniach oraz podnoszą jakość świadczonych przez KIR usług. Zapraszamy Państwa do wyrażania opinii na temat naszej firmy. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.