Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Zgłaszanie reklamacji

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów KIR.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są przez KIR ze szczególną starannością i naciskiem na dokładną analizę zgłoszonej sprawy oraz udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie.

Reklamacje można składać:

  • elektronicznie – mailowo na adres lub poprzez formularz kontaktowy
  • telefonicznie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00:

22 545 55 55  z telefonów komórkowych i stacjonarnych

801 500 207  z telefonów stacjonarnych

Reklamacja powinna zawierać informacje niezbędne do jej rozpatrzenia:

  • dane identyfikacyjne Klienta – imię, nazwisko, PESEL (jeżeli sprawa dotyczy certyfikatu kwalifikowanego/niekwalifikowanego) oraz NIP firmy
  • szczegółowy opis reklamacji – usługa, której dotyczy zgłoszenie, komunikaty pojawiających się błędów, okoliczności uzasadniające reklamację
  • KIR może zwrócić się do Klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, niezbędnych do analizy zgłoszonej reklamacji

Czas odpowiedzi na reklamacje:

  • KIR rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych sytuacjach, jeśli dotrzymanie wskazanego wyżej terminu nie jest możliwe, KIR informuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient otrzyma informację o jej wyniku w formie, w jakiej została ona złożona przez Klienta, na adres zgodny z ostatnimi danymi Klienta posiadanymi przez KIR lub na adres uzgodniony z Klientem.

Wszystkie zgłaszane opinie oraz reklamacje są dla nas bardzo ważne i stanowią istotne źródło informacji o Państwa oczekiwaniach oraz podnoszą jakość świadczonych przez KIR usług. Zapraszamy Państwa do wyrażania opinii na temat naszej firmy. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego