Baner_Władze_desktop.jpg
Page background
Piotr_Alicki_desktop.jpg

Kreator innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej

Promotor cyfryzacji procesów w sektorze publicznym oraz systemowych rozwiązań dla obszaru komercyjnego.
Na stanowisku od 2 listopada 2016 roku.

Nadzorował obszar IT w największych polskich bankach, a także liczne fuzje i integracje. Uczestniczył w rozwoju lokalnego systemu płatności mobilnych. Organizator i uczestnik wielu krajowych inicjatyw mających na celu digitalizację procesów gospodarczych realizowanych we współpracy z sektorem bankowym i administracją publiczną.

W latach 2010 - 2016 r. pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Informatyki i Usług, gdzie odpowiadał m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję z Nordea Bank Polska oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao S.A. w funkcji Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych. Wcześniej, w latach 1990-1998 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki.

W okresie 2000 - 2010 był członkiem Rady Nadzorczej KIR, w tym od 2005 r. do 2010 r. w funkcji Przewodniczącego. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., w latach 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A., a obecnie KIR.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A., Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. - Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

Brał udział w pracach zespołów ZBP: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Jest byłym członkiem Rady Dyrektorów Visa Europe.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika ZBP. Jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”. Wyróżniony tytułem Digital Shapers 2018, przyznawanym wybitnym osobowościom cyfrowego świata i nowych technologii w Polsce.