Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Dla Akcjonariuszy

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064, NIP 526-030-05-17, REGON 012105474,
kapitał zakładowy i wpłacony 5.445.000 zł.

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR
w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 października 2020 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.


Informacja o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. informuje, że rejestr akcjonariuszy KIR będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, tj. przez podmiot wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIR uchwałą nr 29 z dnia 9 czerwca 2020 r. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta w dniu 24 września 2020 r.

Strona przeznaczona dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj