Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

WebPOS Paybynet usprawni pracę urzędów

Data: 2017.03.14

PKO Bank Polski we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) i Polskim Standardem Płatności (PSP) wprowadził nowy rodzaj płatności w urzędach i e-urzędach przelewem inicjowanym za pomocą kodu BLIK z aplikacji IKO. Dzięki temu rozwiązaniu opłaty administracyjne w wybranych urzędach można uiścić nie tylko wygodniej, ale i znacznie szybciej, bo bezpośrednio przy okienku urzędnika obsługującego klienta, bez potrzeby udawania się do kasy.  

 

PKO Bank Polski udostępnił swoim klientom możliwość dokonywania opłat administracyjnych m.in. za wydanie dokumentów czy rejestrację pojazdu w urzędach za pomocą kodu BLIK z aplikacji IKO. Rozwiązanie to powstało we współpracy z Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu BLIK oraz Krajową Izbą Rozliczeniową i jest oparte na usłudze Paybynet KIR, umożliwiającej przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej.

- Klienci PKO Banku Polskiego zyskują kolejną niezwykle przydatną funkcję, dzięki której sprawę w urzędzie można załatwić szybciej i wygodniej, z wykorzystaniem telefonu komórkowego, który mamy zawsze przy sobie. Projekt jest zgodny ze strategią PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020, która przewiduje zwiększanie aktywności klientów w kanałach cyfrowych. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do sprawniejszej obsługi mieszkańców, uczestnicząc jednocześnie w budowaniu nowoczesnej i przyjaznej administracji mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Dzięki wykorzystaniu kodu BLIK z aplikacji IKO, możliwe jest przyjmowanie płatności w każdym okienku urzędu, bezpośrednio w komputerze urzędnika, który korzysta ze specjalnej aplikacji udostępnianej przez KIR. Urząd nie musi więc instalować terminali płatniczych przy każdym stanowisku, a klienci mogą dokonać opłaty administracyjnej u tego samego urzędnika, u którego składają wniosek, nie tracąc dodatkowo czasu na wizytę w okienku kasowym, nie muszą też mieć przy sobie gotówki. W przypadku dokonywania opłat w e-urzędach czy e-sklepach, również wystarczy tylko podać kod BLIK, bez potrzeby przepisywania numeru rachunku, karty płatniczej czy tytułu przelewu.

-  Aplikacja WebPOS Paybynet pozwala usprawnić pracę urzędów bez konieczności ponoszenia przez nie dodatkowych kosztów, związanych z wdrożeniami technologicznymi czy udostępnianiem terminali płatniczych. Pracujemy nad tym, aby sieć urzędów oferujących to rozwiązanie dynamicznie rosła, tak by zwiększał się komfort mieszkańców podczas załatwiania spraw administracyjnych – powiedział Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Kartowych i Internetowych.

W początkowym etapie możliwość dokonywania opłat administracyjnych kodem BLIK z aplikacji IKO jest dostępna:

  • w wybranych urzędach stacjonarnych w całej Polsce, m.in.: w wybranych urzędach wojewódzkich, urzędach miast, gminach, powiatach i starostwach powiatowych – aktualna lista urzędów jest dostępna na stronach internetowych Banku;
  • w e-urzędach: m.in. ePUAP (tutaj m.in. Urząd Miasta Krakowa), SEKAP (m.in. Urząd Miasta Katowice), system eLubuskie, system Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, witryna Miasta Lublin, a także kilkadziesiąt witryn z usługami geodezyjnymi;
  • w wybranych e-sklepach (ponad 800 witryn).

Płatność przelewem inicjowana kodem BLIK jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji IKO – zarówno klientów PKO Banku Polskiego, jak i użytkowników konta Inteligo. Transakcje dokonywane kodem BLIK z aplikacji IKO w urzędach będą księgowane jako przelew z rachunku klienta bezpośrednio na rachunek odbiorcy, czyli urzędu, e-urzędu lub e-sklepu. Wykorzystywany jest tu standardowy przelew Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej lub przelew wewnętrzny, jeśli odbiorca ma swój rachunek w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski ściśle współpracuje z administracją rządową, upowszechniając usługi e-administracji będące ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. Przyjmowanie podatków i opłat w formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzeganie urzędów jako innowacyjnych i przyjaznych mieszkańcom. Ministerstwo Rozwoju razem z Krajową Izbą Rozliczeniową prowadzi prace nad upowszechnieniem płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Dotychczasowe działania MR i KIR miały charakter pilotażu, umożliwiającego opracowanie modelu akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej. Wdrożenie docelowego modelu planowane jest na początku drugiego kwartału br.

lista aktualności