Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Usługi rozliczeniowe

Zleciłem przelew krajowy w złotówkach - kiedy będzie na rachunku odbiorcy?

Czy KIR może przetrzymywać środki z przelewów, opóźniających realizację?

Czy można sprawdzić, co oznaczają kody błędów dotyczące odrzuceń BIF?

Czy uczestnicy, którzy przyczynili się do uruchomienia Gwarancji Rozrachunku, ponoszą z tego tytułu jakieś koszty?

W jakich terminach KIR informuje o zmianach w dokumentacji?

Jakie są koszty przystąpienia i korzystania z usług KIR?

Co zrobić, jeśli nie ma informacji o dokonaniu rozrachunku w systemie Elixir?

Kiedy mogę próbować wycofać pojedynczy komunikat, blok komunikatów i cały BIF?

Kiedy należy powiadomić KIR o zmianach w danych jednostek?

Czy KIR udziela informacji o transakcjach przetworzonych przez system Elixir i Euro Elixir?

W jakich godzinach przeprowadzane są sesje rozliczeniowe w systemie Elixir?

Czy 24 i 31 grudnia rozliczenia przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych?

Do kogo należy kierować zapytania w sprawie symboli formularzy PIT, VAT itd.?

Jak długo trwa realizacja przelewu w euro, jeśli odbiorca ma rachunek w banku w innym europejskim kraju?

Ognivo

Co to jest usługa Ognivo?

Kto ma dostęp do informacji przez Ognivo?

Jakie korzyści wynikają z korzystania z Ognivo?

Czy wszyscy uczestnicy Ognivo mają dostęp do tych samych informacji?

Czym jest Moduł do obsługi zapytań o rachunki bankowe dłużników?

Do czego służy Moduł obsługujący Centralną informację o rachunkach?

Jakie podmioty są uprawnione do korzystania z systemu teleinformatycznego do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego?

Jakie jest przeznaczenie Modułu do przenoszenia rachunków płatniczych?

Usługi Swift

Co to jest SWIFT Service Bureau?

Czy KIR jest przedstawicielem SWIFT scrl?

Kto może korzystać z usług SWIFT Service Bureau?

Jakie są warunki uczestnictwa w SWIFT?

Jakie są grupy użytkowników w SWIFT?

Co to jest BIC?

Czy system SWIFT posiada odpowiednie zabezpieczenia? W jaki sposób chronione są dane?

Podczas wysyłania komunikatu do sieci SWIFT pojawił się błąd "Nack Code T33010". Co to oznacza?

1  2    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: