Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

eArchiwum

Czy możliwe jest rozpoznanie zawartości zeskanowanych dokumentów i udostępnienie jej do innych systemów klienta?

Usługi Swift

Co to jest SWIFT Service Bureau?

Czy KIR jest przedstawicielem SWIFT scrl?

Kto może korzystać z usług SWIFT Service Bureau?

Jakie są warunki uczestnictwa w SWIFT?

Jakie są grupy użytkowników w SWIFT?

Co to jest BIC?

Czy system SWIFT posiada odpowiednie zabezpieczenia? W jaki sposób chronione są dane?

Podczas wysyłania komunikatu do sieci SWIFT pojawił się błąd "Nack Code T33010". Co to oznacza?

Czy muszę mieć wymienioną relację RMA, aby wysyłać komunikaty SWIFT?

Czy bank może sam dokonać zmiany w uprawnieniach swoich użytkowników?

Bank potrzebuje zmienić routing komunikatów. Czy możliwe jest dokonanie zmiany w ciągu dnia?

Emir

Czy przetwarzanie dokumentów rozliczeniowych w usłudze Emir zapewnia poprawność pozyskanych danych rozliczeniowych?

Jak szybko otrzymuje się wyniki przetworzenia dokumentacji w systemie Emir?

W jakim formacie są udostępniane wyniki przetwarzania w usłudze Emir?

Czy bank może samodzielnie zeskanować dokumenty rozliczeniowe i zlecić KIR przygotowanie komunikatu Elixir?

Jakie skanery mogą być wykorzystane przez bank do skanowania dokumentacji rozliczeniowej w usłudze Emir?

Trwały nośnik

Co to jest trwały nośnik?

Jaką przewagę posiada elektroniczna wersja trwałego nośnika nad tradycyjnymi formami?

Kto może korzystać z tego rozwiązania?

W oparciu o jaką technologię powstało rozwiązanie?

Jakiego typu dokumenty mogą być zamieszczone w systemie?

W jaki sposób informacje o weryfikacji dokumentu bank może przekazać klientowi?

Czy technologia proponowana przez KIR jest bezpieczna?

  1  2 

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: