Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Ognivo

Jakie podmioty są uprawnione do korzystania z Modułu obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego?

Jakie jest przeznaczenie Modułu do przenoszenia rachunków płatniczych?

eArchiwum

W jaki sposób można rozpocząć korzystanie z usług eArchiwum?

Jak wygląda dodawanie dokumentów do eArchiwum?

Jakie formaty plików obsługuje eArchiwum?

Jakiego rodzaju dokumenty mogą być przechowywane w eArchiwum?

Jakie są możliwości wyszukiwania dokumentów w eArchiwum?

Czy eArchiwum tylko gromadzi i zabezpiecza dokumenty?

Czy eArchiwum ma inne funkcje, które byłyby pomocne w bieżącej pracy z dokumentami?

Czy eArchiwum pracuje w trybie ciągłym?

Czy możliwe jest rozpoznanie zawartości zeskanowanych dokumentów i udostępnienie jej do innych systemów klienta?

Usługi Swift

Co to jest SWIFT Service Bureau?

Czy KIR jest przedstawicielem SWIFT scrl?

Kto może korzystać z usług SWIFT Service Bureau?

Jakie są warunki uczestnictwa w SWIFT?

Jakie są grupy użytkowników w SWIFT?

Co to jest BIC?

Czy system SWIFT posiada odpowiednie zabezpieczenia? W jaki sposób chronione są dane?

Podczas wysyłania komunikatu do sieci SWIFT pojawił się błąd "Nack Code T33010". Co to oznacza?

Czy muszę mieć wymienioną relację RMA, aby wysyłać komunikaty SWIFT?

  1  2  3    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: