Kontakt

KIR

ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

O KIR

Jesteśmy instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

Naszą misją jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR powstał w 1992 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Nasze usługi rozliczeniowe realizujemy za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych:

  • Elixir – system rozliczeń międzybankowych w złotych, który od 1994 roku umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. Jest to system kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin. W 2016 roku Elixir przetworzył ponad 1,7 mld transakcji o łącznej wartości 4,4 bln zł.
  • Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy transgraniczna. W 2016 roku Euro Elixir przetworzył ponad 22 mln transakcji o łącznej wartości ponad 116 mld euro.
  • Express Elixir – pierwszy w Polsce i drugi w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godz. na dobę i 365 dni w roku. Z systemu Express Elixir można korzystać w różnych kanałach, w tym w najbardziej popularnym internetowym, jak również perspektywicznym mobilnym, włączając nową usługę przelewów na numer telefonu. W 2016 roku system Express Elixir przetworzył prawie 2,7 mln transakcji o wartości 10,2 mld zł.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków KIR oferuje również usługi wspierające różne instytucje finansowe w bardziej efektywnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy nimi. W tym celu uruchomiliśmy usługę Ognivo. Obecnie z tego rozwiązania korzystają: banki, centrala i oddziały ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast oraz komornicy sądowi. Ognivo umożliwia tym instytucjom szybką i bezpieczną elektroniczną wymianę informacji, która wcześniej odbywała się w formie papierowej. Dzięki Ognivo możliwe jest między innymi przekazywanie zapytań do banków o istnienie rachunków, przenoszenie rachunków klienta pomiędzy bankami oraz obsługa zgód i odwołań poleceń zapłaty.

W ramach strategii rozwoju usług w zakresie rozliczania płatności dla sektora bankowego i finansowego KIR opracował oraz wdrożył system płatności kartowych Inkart. Usługi w zakresie rozliczania krajowych transakcji kartowych, świadczone w oparciu o nowy system, są skierowane do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku i obejmują transakcje realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce.

Jesteśmy akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. Jako SWIFT Service Bureau oferujemy dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, która umożliwia realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in.:

  • Paybynet – system gwarantowanych, bezpośrednich i szybkich płatności internetowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia dokonywanie płatności za e-zakupy bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą – sklepem internetowym lub e-urzędem. System zintegrowany jest z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Invoobill – usługa umożliwiająca szybkie i wygodne elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachunków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości elektronicznej.

KIR od 1994 roku świadczy usługi związane z podpisem elektronicznym Szafir. Jesteśmy również kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu.

W ramach oferty KIR banki korzystają z usługi Emir, która pozwala na całkowitą eliminację z obiegu przelewów zlecanych przez klientów w formie papierowej. To jedyna na rynku usługa obejmująca skanowanie papierowych zleceń, ich przetwarzanie na postać komunikatów elektronicznych oraz zasilanie nimi systemu Elixir.