Skontaktuj się z IOD

Andrzej Rutkowski
Inspektor Ochrony Danych

Greta Kłubowicz
Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
e-mail:

RODO