Skontaktuj się z IOD

Greta Kłubowicz

Inspektor Ochrony Danych

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
e-mail:

RODO