Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Strategia KIR

Tworzymy cyfrowe jutro – Strategia KIR na 2020–2022

Nowa odsłona strategii KIR jest naturalną kontynuacją Strategii Cyfrowego Przyspieszenia (2017–2019) i pozostaje kierunkowo spójna z dotychczas podejmowanymi działaniami. Jest też odpowiedzią firmy na dynamiczne zmiany technologiczne, zmiany w oczekiwaniach klientów, otoczeniu rynkowym i w trendach społecznych. KIR skupia się na rozwijaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań, przyjmując współodpowiedzialność za podnoszenie poziomu cyfryzacji w bankowości, gospodarce i administracji.

Strategia na lata 2020–2022 koncentrować się będzie na czterech filarach:

  1. zaufanym partnerstwie w obszarze kompleksowych, niezawodnych i bezpiecznych usług rozliczeniowych
    w złotych i w euro,
  2. upowszechnianiu usług identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, tj. mojeID i mSzafir,
  3. rozszerzeniu zakresu usług z obszaru przeciwdziałania nadużyciom finansowym, AML, KYC i bezpiecznej
    wymiany informacji,
  4. wykorzystaniu szans związanych z otwartą bankowością i nowoczesnymi płatnościami.

KIR jest kluczowym podmiotem polskiego systemu płatniczego, świadczącym kompleksowe usługi rozliczeniowe
w złotych i w euro. Aktywnie wspieramy polski sektor bankowy w wykorzystywaniu nowych technologii i otwartej bankowości. Za nasze kluczowe zadanie uznajemy propagowanie digitalizacji procesów biznesowych i budowanie cyfrowej świadomości Polaków.