Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Strategia KIR

Strategia KIR na 2023–2025

KIR jest kluczowym podmiotem polskiego systemu płatniczego, świadczącym kompleksowe usługi rozliczeniowe w złotych i w euro. Aktywnie wspieramy polski sektor bankowy w wykorzystywaniu nowych technologii i otwartej bankowości. Wykorzystując najnowsze technologie projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Wspieramy digitalizację gospodarki, dbając o jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług cyfrowych.

Nowa strategia KIR na lata 2023-2025 pozostaje kierunkowo spójna z dotychczas podejmowanymi działaniami. Jest kontynuacją konsekwentnego umocnienia pozycji KIR jako ważnego podmiotu infrastruktury polskiego systemu płatniczego, wspierającego rozwój bezpiecznych procesów cyfrowych w bankowości, gospodarce i administracji. Jest też odpowiedzią firmy na dynamiczne zmiany technologiczne, zmiany w oczekiwaniach klientów, otoczeniu rynkowym i w trendach społecznych. KIR skupia się na rozwijaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań, przyjmując współodpowiedzialność za podnoszenie poziomu cyfryzacji i propagowaniu digitalizacji procesów biznesowych.

Strategia 2023–2025 skupia się na:

  • zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezawodności w odniesieniu do świadczonych usług, w tym szczególnie w zakresie usług wpływających na sprawność funkcjonowania polskiego systemu płatniczego,
  • szerokiej i intensywnej komercjalizacji już świadczonych usług znajdujących się na ścieżce wzrostu, w tym zwiększaniu ich atrakcyjności poprzez rozwój i modyfikacje niezbędne do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów,
  • wprowadzaniu na rynek nowych usług projektowanych poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów, doświadczenia i relacji, zaspokajających zidentyfikowane potrzeby klientów i odpowiadających na rządzące rynkiem trendy technologiczne i biznesowe.

Nowa strategia opiera się na czterech filarach:

  • Filar I: Kompleksowe usługi rozliczeń w PLN i EUR,
  • Filar II: Usługi identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania,
  • Filar III: Usługi z obszaru przeciwdziałania nadużyciom, AML, KYC i bezpiecznej wymiany informacji,
  • Filar IV: Usługi wspierające nowoczesne płatności i innowacyjne usługi wzmacniające cyfryzację gospodarki.

Strategia KIR osadzona jest na silnych fundamentach tworzonych przez kapitał ludzki, zaawansowane technologie i dojrzałe procesy oraz przez badania i rozwój. Wykorzystuje również dotychczasowe rezultaty działalności KIR i osiągniętą pozycję rynkową firmy.