Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Strategia KIR

Cyfrowe Przyspieszenie - strategia KIR na lata 2017-2019

Misja:

Jesteśmy kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i sektora bankowego, wspieramy rozwój bezgotówkowych i cyfrowych procesów w gospodarce.


Wizja:

Będziemy utrzymywać kluczową pozycję w polskim systemie płatniczym, świadcząc kompleksowe, bezpieczne i niezawodne usługi rozliczeniowe.

Będziemy także uczestniczyć w realizacji wyzwań stojących przed polskim sektorem bankowym w dynamicznie zmieniającym się świecie, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług spełniających potrzeby i oczekiwania sektora. We współpracy z bankami i sektorem publicznym kontynuować będziemy działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz wspierać wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w celu kreowania rozwiązań rozszerzających ofertę sektora bankowego i zwiększających cyfrową świadomość i jakość życia Polaków.

 

 

***

Komunikat prasowy z dn. 16.02.2017:

KIR stawia na cyfrowe przyspieszenie. Nowa strategia na lata 2017-2019

„Cyfrowe przyspieszenie” jest motorem nowej strategii KIR na lata 2017-2019. Za swoje priorytety na najbliższe lata firma uznaje m.in. przebudowę obecnej oferty i opracowanie nowych rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie sektora bankowego, aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją programu cyfryzacji kraju, a także inicjowanie i realizację projektów zwiększających cyfrową świadomość Polaków.

Nowa strategia przewiduje utrzymanie kluczowej roli KIR w dostarczaniu systemów wspomagających efektywne funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju gospodarczego Polski.

Opracowując strategię na kolejne trzy lata, przyjęliśmy, że w kontekście nowych regulacji szeroko otwierających rynek dla konkurencji spoza sektora bankowego i rosnącej roli fintechów, optymalną drogą będzie ucieczka do przodu – stąd „strategia cyfrowego przyspieszenia” – wyjaśnia Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – Od 25 lat budujemy standardy służące bankom w Polsce, konsekwentnie stawiając na innowacyjność i samodoskonalenie. Opieramy się na solidnych kompetencjach i, zdobytym dzięki niezawodności, zaufaniu sektora – tłumaczy Piotr Alicki.

Pełnienie roli sektorowego centrum innowacyjnych usług wspólnych i ośrodka R&D sektora bankowego oraz wspieranie branży w realizacji zadań wynikających z programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” to filary, na których opiera się nowa strategia. – Przygotowujemy i w najbliższym czasie planujemy wdrożyć projekty służące przyspieszeniu procesu cyfryzacji usług. Obejmują one m.in. stworzenie bankowego węzła eID, czyli rozwiązania, które pozwoli sektorowi na pełnienie nowej roli dostawcy środka identyfikacji dla usług komercyjnych i publicznych, powiązane z tym usługi zaufania – w tym podpis elektroniczny w chmurze, a także opracowanie rozwiązań ułatwiających bankom dostosowanie się do wymogów PSD2 oraz wspierających cyberbezpieczeństwo sektora. Naszą ambicją jest przyjęcie współodpowiedzialności za urzeczywistnienie idei Polski cyfrowej – mówi Piotr Alicki.

W zakresie płatności bezgotówkowych KIR skupi się na rozwoju i upowszechnianiu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir, komercjalizacji systemu rozliczeń kartowych Inkart, rozwijaniu systemu Paybynet i usługi płatności za rachunki i faktury (funkcjonującej w oparciu o system Invoobill), a także zyskaniu wiodącej roli w obszarze weryfikacji tożsamości w Internecie.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Strategii wymaga odpowiedniego dopasowania organizacji do wyznaczonych celów, dlatego KIR będzie inwestować w budowę zasobów i kompetencji, zwłaszcza w obszarach IT i R&D. – Chcemy pełnić rolę technologicznego lidera zmian w sektorze. Naszą rolą będzie kreowanie oferty podnoszącej konkurencyjność i efektywność działania banków. Chcemy, żeby wizytówką KIR były nowoczesne usługi najwyższej jakości, ale również świadome zaangażowanie społeczne – dodaje Piotr Alicki.