Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

INVEST-BANK S.A. wprowadził do swojej oferty usługę invoobill.

Data: 2013.01.07
| Źródło wiadomości: Centralna informacja

INVEST-BANK S.A. wprowadził do swojej oferty usługę invoobill.

Invoobill umożliwia udostępnienie Klientowi e-faktur wystawianych przez Dostawców masowych usług (energii elektrycznej, gazu, telewizji, Internetu, telefonu itp.) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej IBnet24. Usługa eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Korzyści dla Odbiorcy wynikające z przystąpienia do usługi invoobill to przede wszystkim:

- oszczędność czasu - brak konieczności uzupełniania danych do przelewu,
- pewność otrzymania rachunków na czas,
- pełna kontrola nad stanem konta - usługa invoobill pozwala na realizację płatności tylko po akceptacji Klienta,
- niezawodność -  system invoobill spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Cechy te sprawiają, że rozwiązanie jest proste, przyjazne i bezpieczne.

W celu przystąpienia do usługi wystarczy zalogować się do IBnet24, wypełnić prosty formularz Wniosku o porozumienie, a następnie przekazać Dostawcy wygenerowany kod. Po poprawnym aktywowaniu usługi, Klient otrzymuje faktury w wersji elektronicznej, za które może realizować płatności w dowolnym czasie i to bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych przelewu - system generuje je automatycznie. Dodatkowo przesyłki mogą być uzupełnione innymi materiałami, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takimi jak bilingi, informacje o ofercie itp. Niezależnie invoobill gromadzi przesyłki od różnych Dostawców, co oznacza, że w jednym miejscu, o dowolnej porze są one dostępne dla Klienta w bankowości elektronicznej IBnet24.

Invoobill jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą na bieżąco kontrolować płatności wynikające z powtarzających się zobowiązań, a jednocześnie mieć możliwość prostego przechowywania elektronicznych faktur, bez konieczności przechowywania ich papierowych wersji.

lista aktualności