Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Władze

Piotr Alicki
Prezes Zarządu

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 roku.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A., a obecnie KIR.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.

Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”. Wyróżniony tytułem Digital Shapers 2018, przyznawanym wybitnym osobowościom cyfrowego świata i nowych technologii w Polsce.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Dariusz Marcjasz
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży.
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

Wcześniej pracował w bankach, tj. ABN AMRO Banku, Citibanku, Lukas Banku, Pekao SA oraz Kredyt Banku. Pełnił szereg funkcji m.in. dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego, dyrektora departamentu w wielu obszarach banku, nadzorując m. in. rozwój i wdrażanie produktów płatniczych, operacje bankowe oraz zarządzanie płynnością gotówkową w oddziałach banku. Wiele lat pracował w bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw (wprowadzanie w bankach rozwiązań typu mass collect, polecenie zapłaty, cash pooling, EBPP i bankowość internetowa). W latach 2010-2012 był członkiem Rady Nadzorczej KIR. W latach 2009-2012 członek VISA Executive Forum. W 2016 r. odznaczony medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich. W 2018 r. wyróżniony przez Fundację Polska Bezgotówkowa za działania na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych w samorządach terytorialnych w Polsce.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Międzynarodowej Szkoły Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Robert Trętowski
Wiceprezes Zarządu

Od 1 stycznia 2017 r. jako wiceprezes Zarządu KIR odpowiada za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO. Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.

W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT. 

Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego. 

W 2018 r. otrzymał nagrodę im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreację innowacyjnych rozwiązań i zaangażowanie w projekty Polish API, eID oraz Split Payment.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Nadzorcza - X Kadencja

 

Robert Klepacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Narodowy Bank Polski


Włodzimierz Kiciński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Związek Banków Polskich

Członkowie:

Piotr Kasznik, Bank Millennium S.A.

Cezary Kocik, mBank S.A.

Błażej Mika, SGB - Bank S.A.

Maciej Palej, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bartosz Zborowski, Bank Pekao S.A.

Maciej Krywoniuk, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Przemysław Dukiel, Santander Bank Polska S.A.

Elżbieta Witkowska-Hasny, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Maciej Wyszoczarski, PKO Bank Polski S.A.

Alicja Żyła, ING Bank Śląski S.A.