Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Władze

Piotr Alicki
Prezes Zarządu

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 roku.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A., a obecnie KIR.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności. Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.

Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”. Wyróżniony tytułem Digital Shapers 2018, przyznawanym wybitnym osobowościom cyfrowego świata i nowych technologii w Polsce.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Wojciech Pantkowski
Wiceprezes Zarządu

Od 1 września 2020 r. jako wiceprezes Zarządu KIR odpowiada za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży.

W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, gdzie odpowiadał m.in. za wspieranie polskiego systemu bankowego w rozwoju systemów płatniczych oraz brał czynny udział w pracach legislacyjnych i dedykowanych projektach w ramach elektronizacji i cyfryzacji sektora bankowego.

W okresie 2007-2017 jako Dyrektor Zarządzający w Banku Pekao S.A. odpowiadał za Departament Klienta Detalicznego oraz Departament Marketingu i Rozwoju Produktów. Koordynował tworzenie i wdrażanie strategii segmentu klientów detalicznych oraz modelów i programów jakości obsługi w oddziałach. Zarządzał wdrażaniem m.in. rachunków bankowych, produktów płatniczych kartowych i mobilnych czy międzynarodowych transferów pieniężnych. Pełnił kluczową rolę w procesie połączenia banków Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Kierował projektami w ramach wymiany know-how w Grupie Unicredit. Odpowiadał również za wdrożenie aplikacji PeoPay czy też pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie płatności mobilne HCE.

W latach 1992-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie od 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora Banku. Od 2001 r. pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Operacji, zaś od 2003 r. – Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Rozwoju Produktów Detalicznych. Odpowiadał m.in. za wdrożenie centralnego systemu IT. Był Liderem Projektu Integracji z Grupą HVB, a także brał udział w projektach podziału BPH oraz fuzji z Pekao S.A. Zarządzał strategią marketingową i rozwojem produktów dla klientów detalicznych.

W latach 2013-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej i Centrum Kart oraz członkiem Rad Nadzorczych Biura Informacji Kredytowej i VISA Polish Executive Board.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Robert Trętowski
Wiceprezes Zarządu

Od 1 stycznia 2017 r. jako wiceprezes Zarządu KIR odpowiada za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO. Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.

W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT. 

Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego. 

W 2018 r. otrzymał nagrodę im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreację innowacyjnych rozwiązań i zaangażowanie w projekty Polish API, eID oraz Split Payment.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rada Nadzorcza - XI Kadencja
 

Piotr Szpunar, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Narodowy Bank Polski

Włodzimierz Kiciński, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Związek Banków Polskich


Członkowie:

Przemysław Dukiel, Santander Bank Polska S.A.

Paweł Gula, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Marzena Czerwińska, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Piotr Kasznik, Bank Millennium S.A.

Cezary Kocik, mBank S.A.

Maciej Krywoniuk, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Błażej Mika, SGB Bank S.A.

Katarzyna Stawecka, ING Bank Śląski S.A.

Artur Kurcweil, PKO Bank Polski S.A.

Paweł Strączyński, Bank Pekao S.A.