Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Program bezgotówkowy dla urzędów

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, to projekt o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i rozwoju rynku rozliczeń bezgotówkowych. W celu dalszego upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej oraz wydłużenia okresu pełnego finansowania kosztów obsługi akceptacji płatności bezgotówkowych w urzędach, Krajowa Izba Rozliczeniowa nawiązała współpracę z Fundacją Polska Bezgotówkowa.

Od 1 września 2018 r. urzędy objęte Programem upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej mogą skorzystać z finansowania obsługi płatności bezgotówkowych przez Fundację Polska Bezgotówkowa, w ramach prowadzonego przez nią Programu Polska Bezgotówkowa. Docelowo, po 31 marca 2019 r. finansowanie płatności bezgotówkowych w urzędach przejmie Fundacja Polska Bezgotówkowa, zaś Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, z dniem 31 marca 2019 r., zostanie zakończony. Finansowanie kosztów urządzenia płatniczego (terminala) i kosztów prowizji z tytułu obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych, realizowanych z wykorzystaniem kart Visa i Mastercard w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, dostępne będzie dla urzędów do 31 sierpnia 2021 r.

Urzędy dotychczas korzystające z Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach w administracji publicznej, w okresie od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. mogą zmigrować do Programu Polska Bezgotówkowa, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jednocześnie, okres bezpłatnego korzystania przez urzędy z terminali płatniczych zostanie wydłużony o 17 miesięcy. W Programie Polska Bezgotówkowa urzędy mogą korzystać z terminali w każdym własnym punkcie kasowym (z wyłączeniem punktów kasowych prowadzonych przez podmioty trzecie), o ile wcześniej nie miały w nim terminala uzyskanego na warunkach komercyjnych od jednego z agentów rozliczeniowych.

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa, urząd może zawrzeć umowę z jednym z agentów rozliczeniowych uczestniczących w tym Programie (lista jest dostępna na stronie www.polskabezgotówkowa.pl/urzędy) lub podpisać aneks do umowy zawartej z dotychczasowym dostawcą usług płatniczych w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej i kontynuować z nim współpracę.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami, dotyczącymi wprowadzanej zmiany w zakresie rozwoju i upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.