Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Konkurs dla urzędów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie promującym płatności bezgotówkowe w urzędach.


   Honorowy patronat nad konkursem objęło
   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

Celem konkursu jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. Konkurs realizowany będzie w okresie od stycznia 2018 roku do marca 2018 roku. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2018 roku.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie urzędy, które nie akceptowały płatności bezgotówkowych wykonywanych za pomocą terminali POS oraz WebPOS Paybynet przed dniem 1 kwietnia 2017 roku  (z wyjątkiem jednostek biorących udział w Pilocie Programu) oraz do dnia 31 grudnia 2017 roku. podpisały umowy w ramach Programu. Aby przystąpić do konkursu wystarczy wypełnić - do 31 grudnia br. - formularz zgłoszeniowy. Zwycięskie urzędy zostaną wyłonione na podstawie porównania wskaźnika udziału płatności bezgotówkowych zrealizowanych w terminalach POS i WebPOS Paybynet w ogólnej liczbie wykonanych transakcji na rzecz urzędu (gotówkowych i bezgotówkowych) w czasie trwania konkursu. Dla pierwszych pięciu jednostek z najlepszym wynikiem przewidujemy cenne nagrody. Zwycięzcy będą mogli wybrać jeden z sześciu proponowanych zestawów nagród, które zostaną przekazane wskazanym instytucjom edukacyjnym na terenie danej gminy, powiatu etc.

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera Regulamin
Sprawdź jakie nagrody można zdobyć w konkursie